onsdag 7. juni 2017

Romerikes første terrengsykkelpark!

Gratulerer til Eidsvoll med Romerikes første terrengsykkelpark!  Anlegget er og et flott anlegg for både organisert idrett og ikke minst til egenorganisert lek og aktivitet.    

Jeg er virkelig imponert over den store dugnadsinnsatsen fra alle hold, og ikke minst de lave kostnadene for dette anlegget. Dette er en flott nyskapning og et forbilledlig frivillighetsprosjekt som kan gi inspirasjon til mange andre i fylket vårt. Det jobbes også nå med et prosjekt i Sørum.
Velvillige grunneiere erfarer vi dessverre ofte ikke er noen selvfølge, men er helt avgjørende for å få til slike arealkrevende prosjekter.  De aktuelle grunneierne skal derfor ha en stor takk for å ha muliggjort dette anlegget. Det samme med det lokale næringsliv og alle frivillige hender. 

I fylkeskommunens regionale plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv er det akkurat slike anlegg vi ønsker oss enda mer av, da det fyller mange ulike formål i denne planen.  Dette er et viktig anlegg i tråd med fylkeskommens sykkelstrategier, blant annet ved å motivere og trene opp sykkelferdigheter.
Å sykle i terreng utvikler ferdighetene på en flott måte gjennom balanse, koordinasjon og kondisjon, kombinert med flotte naturopplevelser. For Akershus fylkeskommune har det vært en glede over flere år å støtte både frivilligsentralen og turlaget sitt omfattende skilting- og merkingsarbeid, som også har bidratt i dette prosjektet. 

Anlegget ved Eidsvoll Verk skistadion fremstår nå som et flott referanseanlegg i Akershus - med et omfattende sommer og vinteranlegg med skiløyper, nytt rulleskisanlegg og nå også med terrengsykkelpark.
 

 

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar